! ! !


W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO

 TrojcaSw

 

W pierwszą niedzielę Adwentu - 27 listopada

rozpoczyna się nowy rok liturgiczny oraz nowy Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok liturgiczny 2016/2017, któremu przyświecają słowa

"Idźcie i głoście".

Czwarty rok programu zachęca do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem, a nawiązując do nauczania papieża Franciszka, wzywa do bycia

uczniami-misjonarzami.